۶۰ درصد ایرانی ها برای سرگرمی به تلگرام سرمی زنند

۶۰ درصد ایرانی ها برای سرگرمی به تلگرام سرمی زنند
رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارشاد با بیان این که بیش از ۶۰ درصد کاربران ایرانی تلگرام، وقت خود را صرف سرگرمی می کنند گفت: براساس آمار هر ایرانی بین پنج تا ۹ ساعت وقت خود را در فضای مجازی می گذراند.

۶۰ درصد ایرانی ها برای سرگرمی به تلگرام سرمی زنند

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارشاد با بیان این که بیش از ۶۰ درصد کاربران ایرانی تلگرام، وقت خود را صرف سرگرمی می کنند گفت: براساس آمار هر ایرانی بین پنج تا ۹ ساعت وقت خود را در فضای مجازی می گذراند.
۶۰ درصد ایرانی ها برای سرگرمی به تلگرام سرمی زنند

فروش بک لینک قوی

شهر خبر

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.