پیشنهاد علی مطهری برای ختم قائله شجاعی و حاج صفی

پیشنهاد علی مطهری برای ختم قائله شجاعی و حاج صفی
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که حضور مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در مقابل تیم باشگاهی اشغالگران فلسطین قابل توجیه نیست، از آن ها خواست برای ختم غائله قول عدم تکرار دهند.
به گزارش صدای ایران، علی مطهری در کانال تلگرام خود نوشت:
بازی آقایان مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، دو بازیکن ایرانی تیم باشگاهی یونانی در مقابل تیم باشگاهی اشغالگران فلسطین، قابل توجیه نیست؛ باید مانند آقای علیرضا جهانبخش در سال گذشته که در بازی رفت و برگشت حاضر نشد، عمل می کردند.
هر دو، ملی پوش خوب ما هستند. خوب است قول بدهند که تکرار نمی کنند، تا غائله ختم شود.

پیشنهاد علی مطهری برای ختم قائله شجاعی و حاج صفی

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که حضور مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در مقابل تیم باشگاهی اشغالگران فلسطین قابل توجیه نیست، از آن ها خواست برای ختم غائله قول عدم تکرار دهند.
به گزارش صدای ایران، علی مطهری در کانال تلگرام خود نوشت:
بازی آقایان مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، دو بازیکن ایرانی تیم باشگاهی یونانی در مقابل تیم باشگاهی اشغالگران فلسطین، قابل توجیه نیست؛ باید مانند آقای علیرضا جهانبخش در سال گذشته که در بازی رفت و برگشت حاضر نشد، عمل می کردند.
هر دو، ملی پوش خوب ما هستند. خوب است قول بدهند که تکرار نمی کنند، تا غائله ختم شود.
پیشنهاد علی مطهری برای ختم قائله شجاعی و حاج صفی

پاسخ دهید

*