پایان موسسات غیرمجاز/ بدهی موسسات متناسب با نقدشوندگی دارایی ها تسویه می شود

پایان موسسات غیرمجاز/ بدهی موسسات متناسب با نقدشوندگی دارایی ها تسویه می شود
رییس بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در صفحه تلگرام خود پایان کار موسسات مالی غیر مجاز را اعلام کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، متن توضیحات رییس بانک مرکزی را در ادامه میخوانید:
همانگونه که قبلا نیز عنوان شده، مسئله موسسات مالی غیر مجاز به دهه های گذشته بر می گردد. سرکوب مالی و پایین نگه داشتن دستوری نرخ های سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهاد های خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرض الحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار نمایند. این موسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ گونه خود را تشدید نموده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپرده گیری کردند. با گسترش این موسسات و پرداخت سود های بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و …) روز به روز بر تعداد سپرده گذاران آنها افزوده شد و این موسسات سهم معنی داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند. مردم نیز بی خبر از مخاطرات سپرده گذاری در این موسسات و با اعتماد به آنها …

پایان موسسات غیرمجاز/ بدهی موسسات متناسب با نقدشوندگی دارایی ها تسویه می شود

رییس بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در صفحه تلگرام خود پایان کار موسسات مالی غیر مجاز را اعلام کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، متن توضیحات رییس بانک مرکزی را در ادامه میخوانید:
همانگونه که قبلا نیز عنوان شده، مسئله موسسات مالی غیر مجاز به دهه های گذشته بر می گردد. سرکوب مالی و پایین نگه داشتن دستوری نرخ های سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهاد های خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرض الحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار نمایند. این موسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ گونه خود را تشدید نموده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپرده گیری کردند. با گسترش این موسسات و پرداخت سود های بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و …) روز به روز بر تعداد سپرده گذاران آنها افزوده شد و این موسسات سهم معنی داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند. مردم نیز بی خبر از مخاطرات سپرده گذاری در این موسسات و با اعتماد به آنها …
پایان موسسات غیرمجاز/ بدهی موسسات متناسب با نقدشوندگی دارایی ها تسویه می شود

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.