واتس آپ و وایبر برای مقام های روس ممنوع می شود

واتس آپ و وایبر برای مقام های روس ممنوع می شود
استفاده از نرم افزارهای پیام رسان اینترنتی که از خارج روسیه کنترل می شود از جمله تلگرام، جی میل، واتس آپ، وایبر و اسکایپ برای مقام های روسیه ممنوع می شود.

واتس آپ و وایبر برای مقام های روس ممنوع می شود

استفاده از نرم افزارهای پیام رسان اینترنتی که از خارج روسیه کنترل می شود از جمله تلگرام، جی میل، واتس آپ، وایبر و اسکایپ برای مقام های روسیه ممنوع می شود.
واتس آپ و وایبر برای مقام های روس ممنوع می شود
سون وی پی ان

دانلود سریال و آهنگ