هکرها، ژاپنی ها را بیشتر می ترسانند

هکرها، ژاپنی ها را بیشتر می ترسانند
پایگاه خبری گُلوَنی، مهدیسا صفری خواه: در تحقیقاتی که با محوریت بزرگ ترین تهدیدها از سوی مرکز تحقیقاتی «پیو» و در سطح جهانی برگزار شد، «حملات سایبری» از سوی مردم ژاپن به عنوان جدی ترین تهدید قلمداد شده است. آن ها نگران حملات واقعی نیستند، چیزی که نگرانشان می کند از بین رفتن امنیت واقعی در فضای مجازی است. البته شاید برای ما درکش سخت تر باشد که چگونه می توان حملات مجازی را یک تهدید شدید امنیتی در نظر گرفت.
ما دولت الکترونیک را تازه تجربه کردیم، هنوز هم از شر کاغذبازی در ادارات خلاص نشدیم، پرونده های قطور همراهمان در ادارات بیانگر این است که چقدر برای گرفتن حق واقعی مان از نظام اداری سمج هستیم اما ژاپنی ها از این گذرگاه سال هاست عبور کرده اند. برای آنها گردش های مالی بیت کوین ها و واحدهای پول مجازی در الویتند. بیت کوین ها را دولت ها نمی توانند محدود کنند و رواج آنها از سال ۲۰۰۹ با حرف وحدیث های زیادی همراه بوده.
برای ما هکرها آدم هایی هستند که می توانند ته وتوی دروغ های عاطفی مان را دربیاورند. آن ها کسانی هستند که لیست مکالماتمان را در تلگرام و دایرکت های اینستاگراممان را لو می دهند …

هکرها، ژاپنی ها را بیشتر می ترسانند

پایگاه خبری گُلوَنی، مهدیسا صفری خواه: در تحقیقاتی که با محوریت بزرگ ترین تهدیدها از سوی مرکز تحقیقاتی «پیو» و در سطح جهانی برگزار شد، «حملات سایبری» از سوی مردم ژاپن به عنوان جدی ترین تهدید قلمداد شده است. آن ها نگران حملات واقعی نیستند، چیزی که نگرانشان می کند از بین رفتن امنیت واقعی در فضای مجازی است. البته شاید برای ما درکش سخت تر باشد که چگونه می توان حملات مجازی را یک تهدید شدید امنیتی در نظر گرفت.
ما دولت الکترونیک را تازه تجربه کردیم، هنوز هم از شر کاغذبازی در ادارات خلاص نشدیم، پرونده های قطور همراهمان در ادارات بیانگر این است که چقدر برای گرفتن حق واقعی مان از نظام اداری سمج هستیم اما ژاپنی ها از این گذرگاه سال هاست عبور کرده اند. برای آنها گردش های مالی بیت کوین ها و واحدهای پول مجازی در الویتند. بیت کوین ها را دولت ها نمی توانند محدود کنند و رواج آنها از سال ۲۰۰۹ با حرف وحدیث های زیادی همراه بوده.
برای ما هکرها آدم هایی هستند که می توانند ته وتوی دروغ های عاطفی مان را دربیاورند. آن ها کسانی هستند که لیست مکالماتمان را در تلگرام و دایرکت های اینستاگراممان را لو می دهند …
هکرها، ژاپنی ها را بیشتر می ترسانند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.