منصوریان فعالیتی در فضای مجازی ندارد

منصوریان فعالیتی در فضای مجازی ندارد
به گزارش ورزش 11، علیرضا منصوریان گفت:

من در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم، نه وب سایت، نه اینستاگرام و نه تلگرام. یک صفحه اینستاگرام داشتم که چند ماه قبل بستم و پس از آن هم هـیچ صفحه جدیدی باز نکردم.

وی افزود:

برخی هواداران لطف دارند و صفحاتی به نام من باز کرده اند که متعلق به من و مواضع من نیست. من هر صحبتی داشته باشم از طریق سایت، اینستاگرام و تلگرام باشگاه و همین طور رسانه های معتبر اعلام می کنم. اگر هم خدای نکرده سوء استفاده ای در صفحات مجازی با نام من صورت بگیرد، حق پیگیری را برای خودم …

منصوریان فعالیتی در فضای مجازی ندارد

به گزارش ورزش 11، علیرضا منصوریان گفت:

من در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم، نه وب سایت، نه اینستاگرام و نه تلگرام. یک صفحه اینستاگرام داشتم که چند ماه قبل بستم و پس از آن هم هـیچ صفحه جدیدی باز نکردم.

وی افزود:

برخی هواداران لطف دارند و صفحاتی به نام من باز کرده اند که متعلق به من و مواضع من نیست. من هر صحبتی داشته باشم از طریق سایت، اینستاگرام و تلگرام باشگاه و همین طور رسانه های معتبر اعلام می کنم. اگر هم خدای نکرده سوء استفاده ای در صفحات مجازی با نام من صورت بگیرد، حق پیگیری را برای خودم …
منصوریان فعالیتی در فضای مجازی ندارد

سپهر نیوز

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.