شرکت پتروشیمی شازند حمایت مالی از تیم استقلال اهواز را تکذیب کرد

شرکت پتروشیمی شازند حمایت مالی از تیم استقلال اهواز را تکذیب کرد
0 این بیانیه در پی انتقاد برخی از گروههای فضای تلگرام از این شرکت به خاطر آن چه عدم حمایت از ورزش شازند و استان مرکزی و هزینه کرد اعتبارات در نقاط دیگر عنوان شده، صادر شده است.در این بیانیه آمده است: ظاهرادر خصوص درج نام این شرکت بر روی لباس استقلال خوزستان این سوء […]

شرکت پتروشیمی شازند حمایت مالی از تیم استقلال اهواز را تکذیب کرد

0 این بیانیه در پی انتقاد برخی از گروههای فضای تلگرام از این شرکت به خاطر آن چه عدم حمایت از ورزش شازند و استان مرکزی و هزینه کرد اعتبارات در نقاط دیگر عنوان شده، صادر شده است.در این بیانیه آمده است: ظاهرادر خصوص درج نام این شرکت بر روی لباس استقلال خوزستان این سوء […]
شرکت پتروشیمی شازند حمایت مالی از تیم استقلال اهواز را تکذیب کرد

خرید بک لینک

دانلود سرا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.