سیف:آخرین میخ را بر تابوت کوبیدیم

سیف:آخرین میخ را بر تابوت کوبیدیم
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در کانال تلگرام خود از پایان ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز خبرداد.

سیف:آخرین میخ را بر تابوت کوبیدیم

ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در کانال تلگرام خود از پایان ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز خبرداد.
سیف:آخرین میخ را بر تابوت کوبیدیم

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.