تلگرام ۵۰ کانال غیر اخلاقی ایرانی را فیلتر کرد

تلگرام ۵۰ کانال غیر اخلاقی ایرانی را فیلتر کرد
تلگرام طی دیروز و امروز بیش از ۵۰ کانال ایرانی که تبلیغات غیراخلاقی
داشتند را مسدود کرده و به آنها فرصت پالایش داده است. این کانالها که
فعالیتشان اکثرا اجتماعی یا سرگرمی است درصورت پالایش، اجازه فعالیت مجدد
می یابند.
کارت زرد تلگرام فقط یکبار است و درصورت تکرار و گزارش مجدد کاربران، آن
کانال برای همیشه مسدود خواهد شد. تلگرام در قوانین خود ذکر کرده که
محتویات مستهجن و غیراخلاقی بطورکلی در کانالها و ربات ها ممنوع است.
در کانال های فیلتر شده تلگرام، کاربران با این پیام مواجه می شوند:
This …

تلگرام ۵۰ کانال غیر اخلاقی ایرانی را فیلتر کرد

تلگرام طی دیروز و امروز بیش از ۵۰ کانال ایرانی که تبلیغات غیراخلاقی
داشتند را مسدود کرده و به آنها فرصت پالایش داده است. این کانالها که
فعالیتشان اکثرا اجتماعی یا سرگرمی است درصورت پالایش، اجازه فعالیت مجدد
می یابند.
کارت زرد تلگرام فقط یکبار است و درصورت تکرار و گزارش مجدد کاربران، آن
کانال برای همیشه مسدود خواهد شد. تلگرام در قوانین خود ذکر کرده که
محتویات مستهجن و غیراخلاقی بطورکلی در کانالها و ربات ها ممنوع است.
در کانال های فیلتر شده تلگرام، کاربران با این پیام مواجه می شوند:
This …
تلگرام ۵۰ کانال غیر اخلاقی ایرانی را فیلتر کرد

بک لینک

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.