انتقاد نکنید ؛آقای جاودانی ناراحت می شوند!

انتقاد نکنید ؛آقای جاودانی ناراحت می شوند!
رضا جاودانی مجری برنامه 2016 هم از رسانه ها و فضای مجازی برای انتقادهای این روزهای شان از نوع کار آنها گلایه کرد. او که شب قبل چندباری از مدیران تلویزیون برای اینکه نمی گذارند از واژه تلگرام استفاده کنند شاکی شد و انتقاد کرد تا دیگر همان فضای مجازی را هم در برنامه شب بعدش خیلی نتوانند به زبان بیاورند ، وقتی امیر حاج رضایی می گفت می ترسد انتقاد کند و به او بتازند ، گفت:«هرچه بگوییم یک گروهی یک چیزی می نویسند.» او درباره منتقد منصف هم که حاج رضایی گفت ، تاکید کرد:«منتقد هست اما منصفش گیر نمی آید.»
او …

انتقاد نکنید ؛آقای جاودانی ناراحت می شوند!

رضا جاودانی مجری برنامه 2016 هم از رسانه ها و فضای مجازی برای انتقادهای این روزهای شان از نوع کار آنها گلایه کرد. او که شب قبل چندباری از مدیران تلویزیون برای اینکه نمی گذارند از واژه تلگرام استفاده کنند شاکی شد و انتقاد کرد تا دیگر همان فضای مجازی را هم در برنامه شب بعدش خیلی نتوانند به زبان بیاورند ، وقتی امیر حاج رضایی می گفت می ترسد انتقاد کند و به او بتازند ، گفت:«هرچه بگوییم یک گروهی یک چیزی می نویسند.» او درباره منتقد منصف هم که حاج رضایی گفت ، تاکید کرد:«منتقد هست اما منصفش گیر نمی آید.»
او …
انتقاد نکنید ؛آقای جاودانی ناراحت می شوند!

اسکای نیوز

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.