استخدام نیرو آشنا به حسابداری در شرکت بازرگانی

استخدام نیرو آشنا به حسابداری در شرکت بازرگانی
به یک نفر خانم آشنا به حسابداری جهت کار در شرکت بازرگانی در شهر تبریز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 04133338922
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام نیرو آشنا به حسابداری در شرکت بازرگانی

به یک نفر خانم آشنا به حسابداری جهت کار در شرکت بازرگانی در شهر تبریز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 04133338922
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام نیرو آشنا به حسابداری در شرکت بازرگانی

پاسخ دهید

*