استخدام تعدادی خیاط خانم در شهر قزوین

استخدام تعدادی خیاط خانم در شهر قزوین
به تعدادی خیاط خانم جهت همکاری در شهر قزوین نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09127814123
برای عضویت در کانال اخبار استخدام قزوین در تلگرام کلیک کنید

استخدام تعدادی خیاط خانم در شهر قزوین

به تعدادی خیاط خانم جهت همکاری در شهر قزوین نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09127814123
برای عضویت در کانال اخبار استخدام قزوین در تلگرام کلیک کنید
استخدام تعدادی خیاط خانم در شهر قزوین

پاسخ دهید

*