استخدام تراشکار و کارگر نیمه ماهر در اصفهان

استخدام تراشکار و کارگر نیمه ماهر در اصفهان
به تراشکار نیمه ماهر و کارگر تراشکار نیمه ماهر در اصفهان نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09130280704
برای عضویت در کانال اخبار استخدام اصفهان در تلگرام کلیک کنید

استخدام تراشکار و کارگر نیمه ماهر در اصفهان

به تراشکار نیمه ماهر و کارگر تراشکار نیمه ماهر در اصفهان نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09130280704
برای عضویت در کانال اخبار استخدام اصفهان در تلگرام کلیک کنید
استخدام تراشکار و کارگر نیمه ماهر در اصفهان

پاسخ دهید

*