آیا واقعا مردم از فیلتر شدن تلگرام راضی اند؟

آیا واقعا مردم از فیلتر شدن تلگرام راضی اند؟
پاسخ مردم به گزارشگر این ویدیو زمین تا آسمان با جواب هایی که در گزارش صداوسیما پخش شد متقاوت است . پیش از این بخش خبری بیست و سی با پخش گزارشی تحریف شده سعی داشت بگوید مردم از فیلتر شدن تلگرام راضی اند.

آیا واقعا مردم از فیلتر شدن تلگرام راضی اند؟

پاسخ مردم به گزارشگر این ویدیو زمین تا آسمان با جواب هایی که در گزارش صداوسیما پخش شد متقاوت است . پیش از این بخش خبری بیست و سی با پخش گزارشی تحریف شده سعی داشت بگوید مردم از فیلتر شدن تلگرام راضی اند.
آیا واقعا مردم از فیلتر شدن تلگرام راضی اند؟

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.